rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Zakres Działania Oddziału Higieny Pracy

Oddział Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie
wykonuje zadania z zakresu ochrony zdrowia populacji ludzi pracujących

 

Dwa podstawowe cele, tj.:

 • poprawa warunków pracy w aspekcie zdrowotnym
 • profilaktyka chorób zawodowych i para-zawodowych

są realizowane poprzez:

 • lustrację stanowisk pracy w zakładach,
 • ocenę zdrowotną warunków środowiska pracy,
 • pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • monitoring zagrożeń zawodowych,
 • ocenę narażenia i zagrożenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia: fizyczne, chemiczne, biologiczne wynikające ze sposobu wykonywania pracy,
 • ocenę ryzyka zawodowego wynikającą z zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
 • ocenę podejmowanych środków zapobiegawczych przez pracodawców,
 • ocenę badań kontrolnych lekarskich pracowników i prowadzonej profilaktyki zawodowej,
 • promocję zdrowia w środowisku pracy,
 • egzekwowanie poprawy na drodze postępowania administracyjnego.

 

Ponadto w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego sprawdzamy i egzekwujemy:

 • przestrzeganie przez osoby wprowadzające substancje i preparaty chemiczne do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez użytkowników substancji lub preparatów chemicznych obowiązków wynikających z ustawy o substancjach i preparatach chemicznych i rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady,
 • przestrzeganie przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory narkotyków grupy 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady,
 • przestrzeganie zakazu produkcji i obrotu środkami zastępczymi (dopalaczami),
 • przestrzeganie przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej,
 • przestrzeganie przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania oraz właściwości środków powierzchniowo czynnych i detergentów.

 

Kontrola przestrzegania ww. przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne ma na celu:

 • wdrożenie zasad określających warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji i preparatów chemicznych oraz środków powierzchniowo czynnych i detergentów, w celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka lub na środowisko,
 • zapobieganie zagrożeniom zdrowia ludzi, które mogą być wynikiem działania produktów biobójczych,
 • zwalczanie niedozwolonego obrotu substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii.

 

W Oddziale Higieny Pracy prowadzone są postępowania wyjaśniające w sprawie chorób zawodowych i wydawane decyzje w sprawie chorób zawodowych: o stwierdzeniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 22) 25 00 115
fax (+48 14) 621 75 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2023  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie