chwilowki

Sekcja Nadzoru Higieny Pracy

Do zakresu zadań Sekcji Nadzoru Higieny Pracy należy nadzór bieżący nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy zwłaszcza w zakresie zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy oraz kontrola przestrzegania przepisów dotyczących substancji i mieszanin niebezpiecznych, detergentów, prekursorów narkotyków, produktów biobójczych, a w szczególności:

 1. kontrola warunków higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych w zakładach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów dotyczących:
  1. substancji, mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
  2. szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
  3. usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,
  4. przygotowywania, podawania i przechowywania leków cytostatycznych,
  5. dystrybucji, magazynowania i stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych,
  6. zatrudniania młodocianych;
 2. kontrola warunków pracy w zakresie higieny pracy osób eksponowanych na czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy:
  1. czynniki chemiczne,
  2. czynniki fizyczne takie jak pyły, hałas, drgania mechaniczne oraz mikroklimat gorący lub zimny,
  3. czynniki biologiczne,
   •  ze szczególnym uwzględnieniem czynników rakotwórczych lub mutagennych;
 3. kontrola warunków wprowadzania do obrotu substancji i mieszanin chemicznych, w tym kontrola klasyfikacji, kart charakterystyki i oznakowania oraz przestrzegania  obowiązujących przepisów o zakazach i ograniczeniach wprowadzania do obrotu substancji i mieszanin niebezpiecznych;
 4. kontrola warunków stosowania w działalności zawodowej substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. kontrola wprowadzania do obrotu detergentów i substancji powierzchniowo czynnych dla detergentów;
 6. kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie wprowadzania do obrotu prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3 oraz środków zastępczych, w tym wydawania zezwoleń na wywóz prekursorów narkotyków kat. 2 i 3 do krajów trzecich;
 7. kontrola warunków wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych;
 8. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach chorób zawodowych, w tym postępowania wyjaśniającego, opracowanie karty oceny narażenia zawodowego, przygotowanie projektów decyzji o stwierdzeniu lub o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 22) 25 00 115
fax (+48 14) 621 75 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2023  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie