chwilowki

Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia
i Przedmiotów Użytku

Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków produkcji, transportu, przechowywania i obrotu żywnością, warunków żywienia zbiorowego, warunków produkcji i obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami.

Sekcja realizuje zadania w szczególności poprzez:

 1. kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie produkcji oraz wprowadzania do obrotu środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
 2. podejmowanie działań mających na celu ochronę zdrowia lub życia konsumentów w przypadku stwierdzenia uchybień zagrażających ich zdrowiu lub życiu;
 3. opracowywanie, dokumentowanie i likwidację ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych w współpracy z innymi komórkami;
 4. współudział w opiniowaniu projektów i w odbiorze przejmowanych pod nadzór obiektów żywnościowo - żywieniowych;
 5. ocenę stopnia wdrożenia i skuteczności funkcjonowania zasad GHP, GMP i systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP w nadzorowanych obiektach;
 6. teoretyczną ocenę jakości żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego;
 7. prowadzenie postępowania w ramach systemów szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i nie żywnościowych RASFF i RAPEX;
 8. podejmowanie działań w wyniku otrzymanych informacji dotyczących niewłaściwego stanu sanitarnego;
 9. pobieranie próbek żywności i materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu;
 10. pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli kosmetyków;
 11. kontrola eksportu i importu artykułów spożywczych pochodzenia nie zwierzęcego, kontrola warunków transportu artykułów spożywczych.

Kampania informacyjna „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi działając wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię  pt. „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”. Celem akcji jest zwiększanie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych, co może stać się szczególnie przydatne w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się  z informacjami towarzyszącymi realizacji kampanii.

Szczegółowe informacje oraz materiały dotyczące kampanii zamieszczone są na stronie  www.polskasmakuje.pl, w zakładce „Produkt polski”.

Rejestr produktów objętych powiadomieniem

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych /Dz. U. z 2019 r. poz. 2499/ informuje się, że na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego  dostępne są informacje dotyczące ww. rozporządzeni:
Z dniem 4 lutego 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wdroży nowy system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu suplementów diety, żywności wzbogacanej i żywności dla określonych grup, który zastąpi system stosowany dotychczas. Informacje o ww. zmianach dostępne są na stronie GIS:

Opinia prawna

Opinia prawna dot. zapytania: "Czy przedsiębiorca prowadzący Dom Weselny jest zobowiązany do rejestracji i uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji wydawanej przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego".

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie publiczne - Metanol

 

Na stronach internetowych Służby Celnej Republiki Czeskiej ukazała się informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli na terenie zakładów w miejscowości Bystrzyca. Podczas kontroli ujawniono 500 butelek alkoholu o nazwie Absinth, który zawierał w swoim składzie niebezpieczny dla zdrowia i życia konsumentów alkohol metylowy. Producentem zakwestionowanego alkoholu jest firma VAPA DRINK s.r.o. Mają zieloną etykietę z wyraźnym czerwonym napisem: ABSINTH 60%. Celnicy na razie nie wiedzą, ile skażonego absyntu znajduje się w punktach sprzedaży.

Czytaj więcej...

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 22) 25 00 115
fax (+48 14) 621 75 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2023  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie